English

Kreditorstyring

Kreditorstyring, herunder kreditvilkår og likviditetsstyring

På dette kursus lærer du om kreditorstyring, bl.a styring og kontrol af indgåede leverings- og betalingsbetingelser samt betydningen af en effektiv likviditetsstyring. Du lærer at beregne enkelte nøgletal vedrørende kreditorer.

Indhold

  • Styring af kreditorer i bogholderiet.
  • Kendskab til kreditorers betydning for virksomhedens likviditet.
  • Anvendelse af kreditormodul i økonomisystem.
  • Optimering af betalingsaftaler i forhold til kredittid og kontantrabatter.
  • Opstilling af interne kontroller til sikring af betaling af korrekte leverancer.

Udbytte

Du får et bredt kendskab til styring af kreditorer, så du kan oprette og vedligeholde kreditorer samt styre, kontrollere og optimere leverings- og betalingsaftaler. Du har kendskab til opbygning af interne kontroller, der sikrer korrekte betalinger af leverancer og ydelser samt forståelse for kreditorers indvirkning på virksomhedens likviditet.
Du lærer at bruge kreditormodulet i et økonomistyringssystem.

Målgruppe

Administrative medarbejdere med regnskabsmæssig erfaring i handels- og servicevirksomheder eller institutioner. Kurset henvender sig til medarbejdere, der er beskæftiget med kreditorstyring herunder oprettelse af kreditorer, sikring af at aftalte leverings- og betalingsvilkår overholdes, og styring af interne kontroller og optimering af likviditeten gennem styring af betalinger.

Forudsætninger

Ingen, men en fordel hvis du har kendskab til debet/kredit.


Pris

Ufaglært/faglært: kr. 126,00
Højtuddannet: kr. 716,50