English

Du lærer at arbejde med økonomisk styring af lageret - fra optimering af købsbetingelser og priser, til styring af beholdninger samt køb og salg af varer.

Indhold

  • Økonomisk styring af lageret
  • Varelagerets betydning for virksomhedens likviditet
  • Anvendelse af lagermodul i økonomisystem
  • Styring af leveringsprocedurer
  • Styring af priser, rabatter og lagerprincipper 
  • Optimering af ordre- og leveringskvantiteter (behovsberegning)

Udbytte

Du får et bredt kendskab til lagerstyring, så du kan arbejde med elementer som fx styring af levering, priser og rabatter samt økonomisk styring af lageret.

Du lærer at bruge relevante dele af lagermodulet i et økonomistyringssystem.

Målgruppe

Administrative medarbejdere med regnskabsmæssig erfaring i handels- og servicevirksomheder eller institutioner. Kurset henvender sig til medarbejdere, der er beskæftiget med lagerstyring herunder oprettelse af forskellige typer af varer, sikring af aftalte leverings- og prisvilkår overholdes.

Forudsætninger

Ingen, men en fordel hvis du har kendskab til grundlæggende bogføring.


Pris

Ufaglært/faglært: kr. 252,00
Højtuddannet: kr. 1.203,00