English

Regnskabsafstemninger ifm. årsafslutningen

Regnskabsmæssige afstemninger og periodiseringer ved regnskabsafslutning

På dette kursus lærer du at assistere ved udarbejdelsen af regnskabsmæssige afstemninger og periodiseringer i forbindelse med afslutning af periode- eller årsregnskab.

Indhold

  • Afslutning af lager
  • Periodeafgrænsninger
  • Skyldige poster
  • Afstemninger af likviditet
  • Afstemninger af moms

Udbytte

Du lærer at foretage afstemninger af resultat- og balancekonti. Du lærer også at foretage periodeafgrænsninger i forbindelse med opgørelse af virksomhedens periode- eller årsresultat.

Målgruppe

Medarbejdere med regnskabsmæssig erfaring, der har hovedbeskæftigelse i virksomhedens regnskabs-/økonomiafdeling.

Forudsætninger

Ingen, men en fordel hvis du har kendskab til grundlæggende bogføring


Pris

Ufaglært/faglært: kr. 252,00
Højtuddannet: kr. 1.203,00