English

Tysk på alle niveauer

Kunne tænke dig at blive bedre til tysk, enten mundtligt, skriftligt eller læsning? Tietgen tilbyder flere forskellige kurser, som kan dække forskellige behov og niveauer, så du får undervisning der passer bedst muligt til dig.

Tysk i trygge rammer

Fælles for alle vores tysk-kurser er, at vi skaber et trygt læringsrum, hvor du finder tryghed i at tale tysk og øve dig sproget. Vores tysk-undervisning rummer meget mere end blot grammatik og udtale. På tyskkurserne sætter vores underviser fokus på, at du kan bruge det tyske sprog på dit arbejde, så derfor lærer du at bruge tyske fagudtryk og vendinger fra den branchen du arbejder inden for. 

 Her på siden kan du se vores udbud af vores forskellige tysk-kurser:

TYSK FOR FAGLÆRTE OG UFAGLÆRTE

Vi afholder en række tysk-kurser som ArbejdsMarkedsUddannelser(AMU). De er særligt fordelagtigt for dig, der er faglært eller ufaglært, fordi prisen er lav og din virksomhed modtager løntabsrefusion. Læs mere om vores AMU-kurser, om tilmelding samt regler om refusion her. 

INTENSIVT TYSK-KURSUS

Her får du gratis undervisningsmaterialer, undervisning på små hold, mulighed for medbestemmelse på indhold og mere sparring med underviseren. Vores underviser tilrettelægger undervisningen efter dine eller din virksomheds behov. Har du fx et behov for at fremstå professionelt i din kommunikation, sætter vi fokus på skriftlig kommunikation og tiltaleformer. Er dit behov at blive bedre til at kommunikere sproget over fx telefonen, sætter vi fokus på udtale og small-talk.

Tjek vores intensive tysk-kursus ud her: 

Intensivt Tysk

Du taler og forstår basalt tysk og skal i mindre grad bruge sproget aktivt i forbindelse med job eller lignende.

Tysk, telefon- og kundeservice

På dette kursus lærer du at anvende mundtligt tysk i typiske og basale situationer, så du bliver i stand til at udføre dine daglige arbejdsfunktioner og bruge sproget mere spontant. Du arbejder med relevante fagudtryk og grammatik med primært fokus på hurtig og direkte kommunikation med kunder, leverandører eller kollegaer.

Tysk, telefon- og kundeservice

Målgruppen til dette kursus er (administrative) medarbejdere i direkte kundekontakt, som jævnligt er i kontakt med tysksprogede kunder og forretningsforbindelser.

Lær online

Med vores onlinekursus kan du selv bestemme hvor og hvornår du vil lære. Kurset har fokus på grammatik og i høj grad korrekt udtale samt kulturelle forskelle. Undervisningsformen er Blended learning, som er et mix af klasseundervisning og online undervisning. Du har nogle dage på kurset, hvor du skal møde op til klasseundervisnings hos os i Odense og andre undervisningsdage, hvor du kan arbejde med dine opgaver hjemmefra eller fra kontoret.

Lær tysk online

Kurset er for dig der i jobbet jævnligt har brug for det korrekte fremmedsprog til brug i arbejdssituationer, men som har svært ved at afse tiden til et fuldtids sprogkursus med flere kursusdage væk fra arbejdspladsen.

Er du interesseret i vores tysk-kurser? Se hvornår næste kursus bliver udbudt

Dato/periode

Kursusnavn

Varighed

Undervisningsform

Kontakt os

Har du spørgsmål er du meget velkommen til at kontakte os.

Marianne Aalykke

Kursussekretær Telefon: 65 45 25 09 Mail: maaa@tietgen.dk

Marianne Friis Nielsen

Kursussekretær Telefon: 65 45 20 02 Mail: mafr@tietgen.dk