English

Spørgsmål og svar om uddannelsesløft

Her på siden kan du få overblik over nogle af de spørgsmål, der vedrører uddannelsesløft.

Bliv klogere på uddannelsesløft

Puljen til uddannelsesløft giver fordelagtige muligheder for dig, der får dagpenge eller kontanthjælp, men hvad er egentlig op og ned? Her kan du finde spørgsmål og svar om forskellige ting der omhandler uddannelsesløft. 

For at få uddannelsesløft skal du opfylde følgende: 

 • Du skal være fyldt 30 år
 • Du skal være dagpengemodtager eller være jobparat kontanthjælpsmodtager
 • Du skal være ufaglært eller faglært med forældet uddannelse (ikke brugt inden for de sidste 5 år)

 

Hvordan bliver uddannelsesløftet finansieret og hvem bevilliger uddannelsesløftet?

Uddannelsesløftet bliver finansieret af forskellige puljer og det er Jobcentret, der afgør hvilken pulje der bliver valgt. Det er Jobcentret der afgør, om borgeren er berettiget til uddannelsesløft og det er Jobcentret, der bevilliger uddannelsesløftet.

Hvilke uddannelsesløft tilbyder Tietgen?

På Tietgen tilbyder vi uddannelsesløft til alle vores uddannelser inden for kontor, handel, detail og event. Det kan være til grundforløb alene, hovedforløb alene eller til en hel uddannelse, men kun hvis hele uddannelsen tilbydes i Tietgen PraktikCenter.

Hvilke uddannelser kan færdiggøres i Tietgen PraktikCenter?

 • Kontor med specialet økonomi 110% eller specialet administration 80 %.
 • Handel med specialet indkøb 110 % eller specialet salg 80 %
 • Detail 80 %

Hvad er de forskellige procentsatser ift. dagpenge?

 • Kontor med specialet økonomi 110%
 • Kontor med specialet administration 80 %
 • Handel med specialet salg 80 %
 • Handel med specialet indkøb 110 %
 • Detail 80 %

De følgende specialer findes ikke i Tietgen PraktikCenter, men der er mulighed for at tage grundforløbet på Tietgen, og derefter er det intentionen, at borgeren får en uddannelsesaftale med en arbejdsgiver, evt. med tilskud fra voksenlærlingeordningen.

 • Kontor med specialet offentlig administration 110 %
 • Handel med specialet logistik 110 %
 • Digital handel 110 %
 • Detail med specialet digital handel 110 %
 • Detail med specialet convenience 110 %
 • Øvrige specialer 80 %

Hvordan er et uddannelsesløft bygget op?

Det er helt individuelt alt efter den enkelte borgers baggrund og ønske.

Hvad sker der, hvis dagpengene udløber under uddannelsen?

Borgeren overgår til den ydelse, der er på den pågældende uddannelse. Det kan være SU, praktikydelse eller voksenelevløn.

Hvem skal borgerne henvende sig til, hvis der skal laves en realkompetencevurdering (RKV)? Skal jobcenteret godkende en RKV? Hvad koster en RKV?

Jobcentret skal godkende og betale for realkompetencevurderingen. Jobcentret sender en købsaftale på RKV’en på 438,00 kr. inden vejlederen udarbejder og udleverer RKV og uddannelsesplan.

Hvad skal borgerne medbringe til en samtale med en vejleder fra Tietgen?

Borgere, som ønsker en vejledningssamtale med en af vores vejledere, skal informere os pr. mail samt sende ALLE skole- og uddannelsespapirer + et CV til https://ds01.tietgen.dk:5001/sharing/1Jr8d4P5V

Kan borgeren tale med vejlederen før sagsbehandlers godkendelse af uddannelsesløft?

Den perfekte proces for alle parter vil være: 

 1. Borgeren beder jobcentret om at få bevilliget en realkompetencevurdering (RKV). Borgeren spørger desuden jobcentret, om denne er berettiget til uddannelsesløft.

 2. Jobcentret sender en købsaftale på en RKV til Tietgen Business inden samtale med en af vores vejledere. Købsaftalen sendes til Tietgen Business på:
  Mail: sikkerpost@tietgen.dk.
  Emne: tkcvejledning@tietgen.dk

 3. Borgeren skriver til tkcvejledning@tietgen.dk og beder om en samtale med en af vores vejledere.
  Vores vejledere har brug for følgende oplysninger inden dit møde:
  Navn
  Telefonnummer
  Mailadresse 
  Lidt om retning for uddannelsesønske

 4. Vores vejleder indkalder borgeren til en samtale, hvor vejlederen introducerer uddannelsesmulighederne inden for vores område: kontor, handel, detail og event.

 5. Der bliver udarbejdet en RKV og en plan over et uddannelsesforløb. Det er jobcenteret, der afgør om uddannelsesløftet/uddannelsesforløbet bliver bevilliget.

 6. Når vores vejleder får godkendelse fra jobcentret, og vi har modtaget en købskontrakt på forløbet, tilmelder vejlederen gerne borgeren til det forløb, der er aftalt.

Spørgsmål til uddannelsesløft

Har du spørgsmål til uddannelsesløft, er du velkommen til at kontakte vores vejledere Inger Lund og  Ann Aarby Kirk på tkcvejledning@tietgen.dk.

Læs mere

Du kan læse mere om uddannelsesløft på Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekrutterings hjemmeside

Du kan læse mere om erhvervsuddannelsesmulighedene på Uddannelsesnævnets hjemmeside.