English

Dimission på hhx

Lørdag d.30 juni dimitterede 529 Tietgen-studenter

2.500 så flyvende studenterhuer i Sparekassen Fyn Arena.

Stemningen var højtidelig og spændt, da studenter, familie og venner rejste sig og sang H.C. Andersens smukke melodi "I Danmark er jeg født."

Efterfølgende holdt rektor Dorthe Wang en tale, som både kom omkring tre år med om - og tilbygninger, fede oplevelser og fremtiden. Her er et kort uddrag:

"For jeres generation er det et mantra, at man hele tiden skal holde alle døre åbne. Har jeg nu valgt den rigtige studieretning? Har jeg sikret min fremtid? Skulle jeg have taget matematik på A-niveau for at få adgang til drømmestudiet? Er mine karakterer gode nok, så jeg holder alle døre åbne?

Det er naturligt i jeres alder at være orienteret mod fremtiden og de mange muligheder. Det er samtidig noget, der præger den tid, vi lever i, at vi som mennesker hele tiden skal foretage valg. Målestokken for succes bliver derfor meget nemt, hvor mange valgmuligheder, man har – eller med andre ord: at alle døre står åbne for én.

Med en gymnasial eksamen HAR I rent faktisk mange muligheder, og I er godt forberedt til at vælge og gennemføre en videregående uddannelse. Men jeg håber, at vi også i jeres gymnasietid har fået lært jer betydningen af at lukke døre. Og med det mener jeg at træffe bindende valg. Fordi det hører med til livet, at tilvalg og fravalg følges ad.

 Det er vigtigt at kunne lukke døre. Det er vigtigt, fordi man som menneske skal turde vælge. Og fordi det giver ro og fordybelse, når man engagerer sig 110% i et studie, en virksomhed, et projekt, uden hele tiden at tænke på, om der nu er noget andet, man går glip af imens, eller som kunne have været endnu bedre.

 Så derfor: I skal unde jer selv at lukke nogle døre bag jer og sige ”Det var det… nu har jeg valgt… nu er det her, jeg er… ”. Jeg håber, at det mod der skal til, er noget af det, I tager med jer fra gymnasietiden på Tietgen. At I har fået lært værdien i at tage et valg – om uddannelse, om job, om jeres fremtid – og så stå ved det."

Så fik eleverne én efter én overrakt det håndgribelige bevis på tre års hårdt arbejde.
Og så var det tid til de traditionsrige lastbilture.