English

Formandsskifte i Tietgens bestyrelse

Peter Zinck har meddelt Tietgens bestyrelse, at han efter 15 år ønsker at fratræde som formand og som medlem af forretningsudvalget. Ny formand bliver Søren Jan Nielsen, og nyt medlem af forretningsudvalget bliver Lars Hedal.

Søren Jan Nielsen afløser Peter Zinck

På torsdagens bestyrelsesmøde på Tietgen fratrådte Peter Zinck som bestyrelsesformand efter 15 år på posten, og Tietgens nye formand bliver Søren Jan Nielsen, mens Zincks plads i forretningsudvalget overtages af den drevne entreprenør og direktør for det digitale erhvervseventyr Hesehus, Lars Hedal. 

En dreven bankmand

Søren Jan Nielsen er udover at være ny formand for Tietgens bestyrelse også en dreven bankmand gennem mere end 30 år. Karrieren tog sin start hos Jyske Bank, gik videre til BG Bank og herefter til Danske Bank, hvor han i 2020 sluttede som Senior Vice President på bankens erhvervsområde.

”Jeg ser frem til at fortsætte bestyrelsesarbejdet på Tietgen, nu som formand og med et særligt fokus på det spændende byggeri, vi har sat i gang på Odense Havn. Jeg har en anden faglig profil end Peter Zinck, og jeg vil gerne kvittere for hans fremsyn i forhold til bestyrelsens og skolens behov i bl.a. byggeprojektet. Jeg har været med i bestyrelsen siden 2006, så Tietgen er ikke ukendt terræn for mig, og jeg glæder mig til at indtage en ny rolle og forme fremtidens merkantile uddannelser i Odense,” forklarer Søren Jan Nielsen.

Vi takker Peter Zinck for 15 år

Peter Zinck har været formand for Tietgen siden 2006, og den erfarne detail- og bestyrelsesmand forlader ikke Tietgen helt. Han sidder i bestyrelsen perioden ud til april 2022 som menigt bestyrelsesmedlem.

”Tietgen står over for en stor og spændende opgave med byggeri af et nyt campus på Odense Havn til vores erhvervsuddannelser. Jeg har skønnet, at det var optimalt med et formands- og profilskifte nu fremfor 1 år længere inde i byggeprocessen. Jeg kender drivkraften og kompetencerne hos den nye formand Søren Jan Nielsen og ved, at Tietgens bestyrelse med ham i spidsen, vil være godt rustet til processen omkring byggeriet. Tietgen og uddannelse ligger mit hjerte meget nært, og jeg har været stolt og taknemmelig for at have ledet bestyrelsen gennem årene. Jeg vil sige alle medarbejdere, bestyrelseskolleger og partnere en stor tak for samarbejdet gennem årene,” fortæller den afgående formand Peter Zinck.