English

Første skoledag på Tietgen

På Tietgen Business startede ca. 600 nye elever og på Tietgen Handelsgymnasium startede 511 nye 1.g-elever

Første skoledag på Tietgen Business og Tietgen Handelsgymnasium

Det var været nogle begivenhedsrige uger på vores to ungdomsuddannelser; Tietgen Business og Tietgen Handelsgymnasium. Mandag 13. august startede ca. 600 nye elever på Tietgen Business og onsdag 8. august startede 511 1.g-elever på Tietgen Handelsgymnasium.

Opstartsugerne og navnligt første skoledag er altid helt specielt på begge vores uddannelser, fordi det er en dag, som både elever og lærere har ventet på i spænding. For eleverne er første skoledag starten på deres ungdomsuddannelse med nye fag, der har fokus på erhvervslivet og det samfund vi lever i.

Bo Ravn, forstander på Tietgen Business 

Tæt på 600 elever på Tietgen Business

Mandag 13. august startede tæt på 600 nye elever fordelt på grundforløb 1 og 2, det studieforberedende forløb på eux business, online forløb og 10. klasser. "De 600 elever fordeler sig på mange forskellige forløb og uddannelsesretninger. Eux-uddannelsen med kombinationen af en erhvervsfaglig uddannelse og en erhvervsfaglig studentereksamen, har mange fået øje på det geniale i," fortæller forstander på Tietgen Business, Bo Ravn. Han pointerer dog, at selvom eleverne har fået øjnene op for eux business og muligheden for at få en erhvervsfaglig studentereksamen med erhvervserfaring, så ser han også en interesse for de korte uddannelser med kort vej til karriere i erhvervslivet - som fx eud business.

Internationalt sigte

Bo Ravn påpeger også, at man på Tietgen Business oplever, at de unge mennesker har større og større fokus på mulighederne for korte internationale ophold eller studierejser i forbindelse med deres uddannelser. "Vi ser en glædelig vækst i antallet af elever, som orienterer sig mod udlandet, og tilbringer en del af deres uddannelsestid i udlandet, hvor de erhverver sig gode kompetencer og erfaringer," fortæller Bo Ravn. På Tietgen Business tilbyder man elever både internationale studieophold til bl.a. USA og Storbritannien, hvor eleverne går på den lokale skole og lærer sproget og kulturen. 

Rektor på Tietgen Handelsgymnasium, Dorthe Wang

512 nye 1.gere på Tietgen Handelsgymnasium

Onsdag 8. august tog vi på handelsgymnasiet imod mere end 500 nye hhx-elever. "For den enkelte elev er det 500 nye venner og studiekammerater, og de bliver nogle af de vigtigste mennesker i hinandens liv de næste tre år her på skolen. Vi er klar til at gøre vores til, at de får de bedste tre år," siger rektor Dorthe Wang.

Eleverne blev på dagen fordelt ud på i alt 18 nye 1.g-klasser, og de skal nu bruge det næste stykke tid på at lære hinanden at kende og lære nye fag som informatik, afsætning og virksomhedsøkonomi at kende. Fag, som alle har fokus på erhvervslivet, og som er med til at forme deres fremtid og gøre dem klar til en spændende karriere.