English

Landsdækkende udviklingsprojekter lander hos Tietgen

Store millionbevillinger fra Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse og EU's Socialfond sikrer, såvel to nye projekter, som fortsættelsen af et tredje.

Tre projekter med fokus på kompetenceløft og jobskabelse

I en tid med COVID-19, med Brexit og urolige markeder stimuleres opkvalificering, omstilling og udvikling gennem ny viden, kompetenceløft og jobskabelse især hos små og mellemstore virksomheder. På Tietgen er vi en central uddannelsesaktør i hele Region Syddanmark, og har stor erfaring med udvikling og gennemførsel af nationale og regionale EU-projekter. De nye bevillinger sætter en tydelig retning for vores opkvalificeringsindsatser i de kommende år.

Følgevirkninger af COVID-19 i SMV’er afhjælpes med nyt projekt

17 mio. kr. bevilges til det højaktuelle projekt MORE, som målrettet skal afhjælpe konsekvenserne af den igangværende COVID-19 pandemi. Med udsigt til at pandemien slipper sit greb om verden i de kommende år, skal virksomheder understøttes i deres rekruttering, opkvalificering og kompetencetilførsel.  

”Det er en afgørende tid for mange mindre virksomheder. Omsætningen har været vigende for mange, og usikkerheden om fremtiden er stor. Vi har en række eksportvirksomheder i hele landet, som er usikre på hvordan de skal navigere i den sidste halvdel af COVID-19, hvor det kan være usikkert både at fastholde arbejdskraft eller overveje rekruttering og kompetenceløft. I projektet har vi en bred pallette af vigtig know-how og forløb, vi kan tilbyde virksomhederne alt efter deres behov, så de kommer helskindet og forhåbentligt styrket ud af COVID-19-pandemien,” fortæller projektleder på Tietgen, Charlotte Birkshøj. Projektet udløber ved udgangen af 2022.

25,5 mio. kr. til en målrettet Brexit-indsats

Det nyligt gennemførte Brexit får en række konsekvenser for små og mellemstore virksomheder. Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse har derfor bevilliget Tietgen 25,5 millioner til en målrettet og landsdækkende indsats gemmen vores allerede eksisterende projekt Compress. Projektet skal understøtte den planlægning og udvikling, der skal til hos virksomhederne for at imødegå de negative virkninger Brexit vil have, og de muligheder der kan opstå i kølvandet på dette. Et særligt fokus bliver kompetenceudvikling blandt ledere og medarbejdere samt tilførsel af nødvendig viden og kompetencer ved hjælp af jobsøgende med længere videregående uddannelser.

”Vi er meget glade for den anerkendelse Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse har givet os ved at placere et så vigtigt og centralt projekt hos Tietgen. Det er en del af vores DNA at arbejde målrettet med arbejdsmarkedets parter og institutioner. Herigennem har vi opnået en stor erfaring i at arbejde i leddene mellem virksomheder, ledige, a-kasser, jobcentre og ikke mindst opkvalificerende uddannelsesinstitutioner,” fortæller salgs- og udviklingschef på Tietgen, Kim Larsen. Projektet udløber ved udgangen af i 2022.

Fleksjob – en af løsningerne på virksomheders rekrutteringsproblem

Projektet 'VirksomhedsPorten - Porten til Arbejdsmarkedet i Region Syddanmark', har siden 2015 haft stor succes med at flytte udsatte borgere fra kanten af arbejdsmarkedet ind i faste fleksjobstillinger. Projektet har netop modtaget en ekstrabevilling på 6 mio. kr., så arbejdet kan fortsætte.

”Vi hjælper virksomhederne med at sammensætte kvalificerede fleksjobs til behov, som virksomhederne sjældent på forhånd kan se for sig. Projektet har nogle år på bagen, og vi kan se at det virker. Tre ud af fire borgere i projektet kommer i fleksjob og i forlængelsesperioden sætter vi nu et særligt fokus på fastholdelse af fleksjob gennem opkvalificering”, fortæller Anette Lykke Jensen, chefkonsulent for projekter på Tietgen.

Projektet skal i løbet af 2021 og 2022 nå ud til 240 borgere i Svendborg, Odense og Ikast-Brande kommuner.  Målet er, at 200 af de 240 deltagere er i ordinære jobs om to år, mens 40 er i gang med jobsøgning. Projektet har særligt fokus på borgere, som allerede er i fleksjob, men er særligt udsatte på grund af nedgangstider og ændrede arbejdsvilkår som følge af COVID-19 pandemien.