English

Nyt site til tilmelding og VEU-godtgørelse

Styrelsen for It og Læring(STIL) har meldt ud, at man udfaser sitet efteruddannelse.dk, hvor man kan tilmelde sig AMU-kurser og søge VEU-godtgørelse. sitet erstattes med voksenuddannelse.dk fra tirsdag 15. juni 2021.

Styrelsen for It og Læring(STIL) har meldt ud, at man udfaser efteruddannelse.dk og erstatter den med voksenuddannelse.dk fra tirsdag 15. juni 2021. På grund af dette, vil du fra i dag torsdag kl. 15.00 ikke længere kunne tilmelde dig AMU-kurser eller søge VEU-godtgørelse digitalt via efterudddannelse.dk. Hvis du skulle få brug for hjælp i perioden frem til 15. juni, er du velkommen til at kontakte en af vores kursussekretærer på tkc@tietgen.dk eller 65 45 25 00.

Hvad er efteruddannelse.dk? 

Efteruddannelse.dk er Styrelsen for It og Lærings tilmeldingsside, hvor alle tilmeldinger til AMU-kurser sker. Det er også her du eller din virksomhed skal søge VEU-godtgørelse og på den måde få refusion for de dage du har været på kursus.

Hvordan søger jeg VEU-godgørelse?

Fra i dag kl. 15.00 og frem til 15. juni 2021 kan du ikke søge VEU-godtgørelse da STIL har lukket systemet for at opdatere det. Derfor anbefaler vi at du venter med at søge VEU-godtgørelse til STIl åbner for voksenuddannelse.dk på tirsdag 15. juni. Vores kursussekretærer kan hjælpe dig, hvis du har spørgsmål til VEU-godtgørelsen. 

Læs mere om hvad VEU-godtgørelse er her. 

Hvordan tilmelder jeg mig et AMU-kursus? 

Hvis du kan vente med at tilmelde dig dit næste AMU-kursus til tirsdag 15. juni 2021, anbefaler vi at du gør det. Men vores kursussekretærer kan stadig tilmelde dig et AMU-kursus, så hvis du vil tilmeldes af dem, kan du stadig dette. 

Kontakt en kursussekretær 

Helle Kjersgaard

Kursussekretær Telefon: 65 45 20 17 Mail: hekj@tietgen.dk

Lena Baunsgaard Pedersen

Administrationskoordinator Telefon: 65 45 20 03 Mail: lbpe@tietgen.dk

Marianne Aalykke

Kursussekretær Telefon: 65 45 25 09 Mail: maaa@tietgen.dk

Vibeke Vesterskov Nielsen

Kursussekretær Telefon: 65 45 20 04 Mail: vvni@tietgen.dk