English

Online undervisning hitter

Tietgen har med stor succes i et år udbudt 5, 10 og 20-ugers onlineforløb til elever, der har ønsket at rette deres ungdomsuddannelse mod erhvervslivet

Online uddannelse hitter hos de unge

Tietgen har med stor succes i et år udbudt 5, 10 og 20-ugers onlineforløb til elever, der har ønsket at rette deres ungdomsuddannelse mod erhvervslivet. Det vil sige undervisning hjemmefra og uden den velkendte struktur med undervisning ved tavlen i et lokale.

Erfaringerne og evalueringerne har været gode og Tietgen arbejder i 2018 målrettet med, at gøre store dele af uddannelsestilbuddet digitalt og fleksibelt på både handelsgymnasiet, erhvervsskolen og på efteruddannelsesområdet. Målsætningen er, at endnu flere kan tage en ungdomsuddannelse, også dem der bor langt væk og som af forskellige årsager har svært ved at møde op til almindelige undervisning i faste rammer. I midten af januar er det nyt studieoptag til forårets hold på Tietgen Business, og uddannelseschef på Tietgen Online Jesper Eriksen glæder sig over, at eleverne har taget så godt imod den nye fleksible undervisningsform.