English

498 nye elever

De knap 500 elever fordeler sig i 18 nye 1.g klasser og har første skoledag 8.august

Vi glæder os til at tage hul på et nyt skoleår

Optaget er stabilt og fra 8. august byder vi 498 nye Tietgen-elever velkommen til tre år med undervisning, oplevelser og fællesskab.

De nye elever skal dele skolen med 492 2.g'ere og 446 3 g'ere.