English

Ordingen om lønkompensation udløber

I morgen, lørdag 29. august, slutter ordingen for lønkompensation til medarbejdere, og hvad gør virksomhederne så? Vores erhvervsuddannelsesdirektør har en opfordring.

Send medarbejdere på uddannelse og undgå fyringer

'Når lønkompensationsordningen udløber i morgen, og virksomhederne ikke længere kan modtage lønkompensation, så synes jeg de skal kigge ind i mulighederne for efteruddannelse. Der findes forskellige ordninger og godtgørelser til virksomheder, der sender medarbejdere på uddannelse og opkvalificering. Og jeg tror virksomhederne kan komme styrket ud på den anden side hvis de investerer i efteruddannelse af deres medarbejdere' siger erhvervsuddannelsesdirektør Dorte Dons Isager.

Løntabsgodtgørelse

Der findes en en række gunstige fordele ved, at man som virksomhed sender sine medarbejdere på efteruddannelse. 'På Tietgen har vi en række kurser og uddannelse med godtgørelse eller andre ordninger. Vi har AMU-kurser, som der ydes løntabsgodtgørelse til og vi har FVU, der er gratis undervisning i læsning og matematik,'  fortsætter Dorte Dons Isager. 

På AMU-kurser kan virksomheder søge om løntabsgodtgørelse for medarbejdere, som er ufaglærte eller faglærte. Godtgørelsen ligger i 2020 på 881 kr. pr. dag og er i de fleste tilfælde højere end deltagerudgiften, hvilket vil sige, at virksomhedens regnskab ender i plus. 

>> LÆS MERE OM LØNTABSGODTGØRELSE HER

På FVU, som står for forberedende voksenundervisning, er al undervisning gratis, hvis man er vurderet til at være i målgruppen. FVU er undervisning i læsning, stavning, skrivning og matematik. 

>> LÆS MERE OM FVU HER

Kontakt vores virksomhedskonsulenter

På Tietgen har vi en række virksomhedskonsulenter, som hjælper virksomheder med at finde rundt i junglen af efteruddannelsestilbud og tilskud. Derfor opfordrer vi alle virksomheder, som overvejer at sende medarbejdere på efteruddannelse, til at kontakte en af dem. 

Kristian Ballegaard Jensen

Virksomhedskonsulent Telefon: 22 57 51 16 Mail: kbje@tietgen.dk

Mads Ravn Kristiansen

Virksomhedskonsulent Telefon: 22 51 95 94 Mail: madk@tietgen.dk

Thomas Bystrup-Kjær

Chefkonsulent Telefon: 22 61 65 76 Mail: thbk@tietgen.dk