English

500 elever diskuterede FNs verdensmål

I anledningen af World Fairtrade Challenge satte 500 elever ved Tietgen Handelsgymnasium sig i dag ned til en Fairtrade-brunch for at diskutere Fairtrade og FN's Verdensmål.

Fairtrade og FNs verdensmål på skemaet

500 hhx-elever var mødt op i CF Tietgen Boxen klar til at give deres syn på Fairtrade og FNs verdensmål. Sammen med eleverne var rektor Dorthe Wang, Odense borgmester Peter Rahbæk Juel og dirktøren for Fairtrade Danmark, Jonas Giersing. Debatarrangementet var sat i søen i samarbejde mellem Fairtrade By Odense, Fairtrade Mærket og Tietgen Handelsgymnasium.

Peter Rahbæk Juel, borgmester og formand for Fairtrade By Odense fortalte bl.a. de mange elever, at verden med vedtagelsen af verdensmålene fik en fælles retning for sin bæredygtighedsindsats.

Målet er, at kloden har opfyldt de 17 verdensmål inden år 2030. Vi har besluttet i byrådet, at Odense selvfølgelig skal bidrage til, at vi når i hus med verdensmålene. Og så glæder det mig selvfølgelig, at I her ved Tietgen har fokus på verdensmålene, sagde Peter Rahbæk Juel, som i sit oplæg direkte opfordrede eleverne til aktivt at tænke verdensmålene ind i hverdagen.

Direktør ved Fairtrade Danmark, Jonas Giersing, rektor på Tietgen Handelsgymnasium Dorthe Wang og Odenses borgmester Peter Rahbæk Juel

Jonas Giersing, direktør ved Fairtrade i Danmark, glæder sig over, at kunne gøre eleverne ved Tietgen Handelsgymnasium klogere på, hvad Fairtrade konkret går ud på, og hvordan de kan bidrage til at opfylde verdensmålene: "Fairtrade bidrager til mange af de 17 verdensmål. Særligt arbejder vi mod mål nummer 1, 2, 5, 8, 12, og 13. Jeg er glad for, at eleverne på Tietgen Handelsgymnasium har lyst til at deltage i World Fairtrade Challenge og sætte FN's verdensmål og global handel på skemaet. Det er inspirerende at møde så engagerede elever, for det er jo ikke mindst dem, der skal håndtere klodens udfordringer de næste mange år, " udtrykker Jonas Giersing.

Arbejdet med FN's Verdensmål er en naturlig del af elevernes uddannelse i et globalt og bæredygtigt perspektiv, fortæller rektor på Tietgen Handelsgymnasium Dorthe Wang: "Forud for debatarrangementet havde de 500 elever arbejdet med Fairtrade og FN's Verdensmål i undervisningen. Disse emner er vigtige, for vi har alle et fælles ansvar for fremtiden, og som uddannelsesinstitution har vi en særlig forpligtigelse til at uddanne og inspirere til en bæredygtig fremtid, " siger Dorthe Wang.

Under debatarrangementet nød eleverne en Fairtrade-mini-brunch i anledning af den årlige internationale kampagne World Fairtrade Challenge. Derudover udfyldte eleverne Fairtrade By Odenses igangværende online-konkurrence om netop Fairtrade og FN's Verdensmål.

Alle interesserede kan nå deltage i konkurrencen til og med d. 13. maj 2018 og vinde præmier doneret af partnere i Fairtrade By Odense. Læs mere https://goo.gl/QufUBT.

World Fairtrade Challenge er en international kampagne med over 20 deltagende lande. Læs mere på: www.fairtradechallenge.orgFairtrade By Odense er et samarbejde mellem det odenseanske erhvervsliv, organisationer, foreninger, kommune og enkeltpersoner om at fremme etisk handel i Odense. I Odense støtter partnere bag Fairtrade By Odense aktivt op om kampagnen bl.a. ved at donere præmier til kampagnens konkurrence. Læs mere: www.odense.dk/FairtradeByOdense