English

Coronavirus

Information opdateret 24. november 2021

Gode råd til dig som er smittet med COVID-19 eller er nær kontakt

Corona-relateret fravær har ikke længere særstatus. dvs. at der ikke længere tilbydes online-undervisning, hvis man er i isolation eller afventer test-svar. Der gælder det samme som ved al anden sygdom:

 • at man følger med, så godt man kan, via opgaver og lektier i Canvas, hjælp fra sin makker osv.
 • at man skriver fraværsårsag i UDDATA.

Bliver man smittet med coronavirus, skal det oplyses til skolen, som tager stilling til evt. smitteopsporing osv.

Hvis man er nær kontakt til en smittet, opfordrer vi til, at man følger sundhedsmyndighedernes anbefalinger om test og eventuelt isolation. 

Husk stadig at: 
Hyppig håndvask, håndsprit og udluftning i lokalerne giver et bedre indeklima og forhindrer smittespredning med alle mulige vira. Det gælder ikke kun coronavirus. 

Ved nyt om situationen orienteres Tietgens elever, kursister og medarbejdere primært via intranet, Canvas, mail og fællesbeskeder.

HVIS DU BLIVER SMITTET MED COVID-19

 1. Gå i isolation og kontakt smitteopsporingen for nærmere besked.
 2. Orienter kontoret eller din nærmeste leder på Tietgen.
 3. Være særligt opmærksom på hygiejne og rengøring.

HAR DU SYMPTOMER
Du regnes for smittefri og kan ophæve din selvisolation 48 timer efter, at dine symptomer er forsvundet. Du kan også ophæve din selvisolation efter 10 dages sygdom, hvis du føler dig betydeligt bedre og kun har milde restsymptomer

HAR DU INGEN SYMPTOMER
Du kan ophæve din selvisolation 7 dage efter, at din test blev taget.

Hvis du er nær kontakt til en, der er smittet med covid-19

Hvis du er nær kontakt og er færdigvaccineret­ eller tidligere smittet inden for de seneste 12 måneder­­:

 • Behøver du ikke at gå i selvisolation. Husk stadig at følge Sundhedsstyrelsens gode råd til at forebygge smitte.
 • Bliv testet med en PCR-test som udgangspunkt­­­ to gange på henholdsvis 4.- og 6.-dagen efter sidste kontakt til den smittede person. Hvis du får symptomer på COVID-19, skal du straks gå i selvisolation og blive testet med det samme.
 • Hvis du tester positiv på en af dine tests, skal du straks gå i selvisolation. Læs også mere på Sundhedsstyrelsens hjemmeside.

Hvis du er nær kontakt og hverken er færdigvaccineret­ eller tidligere smittet inden for de seneste 12 måneder­­:

 • Gå straks i selvisolation
 • Bliv testet med en PCR-test som udgangspunkt­­­ to gange på henholdsvis 4.- og 6.- dagen efter sidste kontakt til den smittede person. Bliv testet med en PCR-test med det samme, hvis du får symptomer på COVID-19.
 • Selvom din første PCR-test er negativ, skal du fortsætte din selvisolation. Du kan ophæve din selvisolation, når du får et negativt svar på din sidste PCR-test.
 • Hvis du tester positiv på en af dine tests, skal du blive i selvisolation. Læs også mere på Sundhedsstyrelsens hjemmeside.

­Du er færdigvaccineret 14 dage efter andet stik.­­ Er det under 12 uger siden, du blev testet positiv for COVID-19, behøver du ikke at blive testet. Du kan nemlig stadig teste positiv i denne periode, selvom du er blevet rask og ikke længere smitter. Hvis du får symptomer på COVID-19 anbefales du dog test. ­­­ I særlige tilfælde kan der gælde andre anbefalinger for både antal og tidspunkt for test. Det kan fx være, hvis du bor sammen med en smittet person og løbende er udsat for smitte, fx hvis du passer et smittet barn.
Ring til Coronaopsporing på tlf. 32 32 05 11 for nærmere rådgivning.

(kilde: https://www.sst.dk/da/corona/Hvis-du-har-symptomer_-er-syg-eller-smittet/Naere-kontakter)