English

Find din næste elev

Mange spørgsmål melder sig, når du første gang skal ansætte en elev. Hvilke regler gælder? Hvad kræver det af din virksomhed? Alt dette kan vi hjælpe med at svare på. Vores praktikkonsulenter kommer gerne forbi og rådgiver dig.

Ansæt en elev - trin for trin

 

Trin 1: Din virksomhed skal være godkendt

Først og fremmest skal du vide, hvilken uddannelse du gerne vil give din elev - er det fx en detailuddannelse eller er det en handelsuddannelse? Dernæst skal din virksomhed være godkendt som uddannelsessted for den pågældende uddannelse. 

Er din virksomhed ikke godkendt, så læs mere her

Trin 2: Find en elev

Vi kan hjælpe dig med at rekruttere en elev.

Du kan annoncere stillingsopslag på vores interne jobportal og facebook-side let og gratis ved at maile opslaget til praktikkonsulent Søren Holck Skov på shsk@tietgen.dk.

Vi kan også tilbyde at screene vores database over elever, der søger elevplads, og sende dig nogle CV’er.

Endelig er din virksomhed også velkommen til at besøge Tietgen Business og fortælle vores elever om virksomheden og om indholdet af en evt. ledig elevplads. Det er vores erfaring, at denne direkte dialog mellem virksomhed og Tietgens elever resulterer i en god forventningsafstemning og dermed også vellykket rekruttering. Kontakt praktikkonsulent Christel Bjerremann for nærmere info og aftale på telefon 24 78 46 75 eller ciha@tietgen.dk.

Trin 3: Uddannelsesaftale

Når du har fundet en elev, skal I indgå en kontrakt – en såkaldt uddannelsesaftale. 

Du kan udfylde og sende uddannelsesaftalen på tre forskellige måder:

  • Udfyld aftalen digitalt

  • Scan aftalen med sikker post til sikkerpost@tietgen.dk - og skriv land@tietgen.dk eller tije@tietgen.dk i emnefeltet

  • Send aftalen med post til Tietgen PraktikService, Ejlskovsgade 3, 5000 Odense C 

Her finder du blanket til uddannelsesaftale.

Læs mere om uddannelsesaftaler her

Trin 4: Oplæringsansvarlig

Når du ansætter en elev, forpligter din virksomhed sig til at give eleven en grundig uddannelse. Din virksomhed skal udpege en uddannelsesansvarlig, der har det overordnede formelle ansvar for elevens uddannelse. Dernæst skal du også udpege den eller de oplæringsansvarlige, der skal stå for elevens daglige oplæring og vejlede og støtte eleven gennem oplæringen. De oplæringsansvarlige skal enten selv være faglærte eller have relevant erhvervserfaring som beskrevet i godkendelsesskemaet for de enkelte uddannelser. Der kan godt være flere oplæringsansvarlige om den enkelte elev.

Kursus for oplæringsansvarlige

Mangler du hjælp eller sparring i forbindelse med oplæringen af elever, afholder vi på vores kursusafdeling et kursus for oplæringsansvarlige. På kurset får du kendskab til forskellige værktøjer, der kan optimere og støtte din oplæring af eleven og styrke graden af fastholdelse. I mellemtiden kan du forberede dig ved at se tips til den gode oplæring.

Trin 5: Praktikplan

Når du har ansat en elev, skal du lave en praktikplan for elevens uddannelse. Praktikplanen skal skabe rammer for elevens uddannelse, så I sikrer en god uddannelse og et godt forløb for din virksomhed og eleven. Praktikplanen skal udarbejdes, inden prøvetiden udløber.

Du kan finde praktikplaner til de forskellige uddannelser på Uddannelsesnævnets hjemmeside.

God råd

Praktikplanen bør indeholde en opsummering af uddannelsesmålene for eleven og en tidsplan for, hvornår målene skal nås. Det er en god idé også at holde evalueringssamtaler 3-4 gange årligt – den første umiddelbart inden udløbet af prøvetiden – hvor I med udgangspunkt i praktikplanen evaluerer, hvordan det er gået med at nå uddannelsesmålene, og hvor I kan aftale evt. justeringer af planen.

Vi anbefaler også at afholde en samtale i forbindelse med hvert skoleophold.

Læs Mere om skoleophold her

Kontakt PraktikService

Du er altid velkommen til at kontakte os i Tietgen PraktikService, hvis du har spørgsmål vedr. elever, uddannelsesaftaler, elevoplæring, praktikplaner m.v. I Tietgen PraktikService er vi fire praktikkonsulenter, der er klar til at hjælpe dig. 

Søren Holck Skov

Praktikkonsulent inden for detail og handel Telefon: 30 43 30 62 Mail: shsk@tietgen.dk

Karin Sievers

Praktikkonsulent inden for kontor og handel Telefon: 51 41 21 11 Mail: ksie@tietgen.dk

Claus Øgendahl

Praktikkonsulent inden for kontor og handel Telefon: 65 45 20 88 Mail: clog@tietgen.dk

Christel Bjerremann

Praktikkonsulent inden for detail og event Telefon: 24 78 46 75 Mail: ciha@tietgen.dk