English

Elev under 25 år

Hvilke regler er der for arbejdstid? Hvad skal eleven have i løn? Hvad med pension og fritvalgs lønkonto? Og hvad med lønrefusion, når eleven skal på skoleophold? Er du i tvivl om hvilke regler, der er gældende for din elev, så læs med her.

Prøvetid

Når du ansætter en elev i din virksomhed, er der en prøvetid på 3 måneder. I løbet af denne periode kan både du og eleven ophæve uddanelsesaftalen uden varsel.

Vi rådgiver gerne i den forbindelse.

Arbejdstid

En elev i en virksomhed arbejder gennemsnitligt 37 timer om ugen.

For en detaljeret oversigt over reglerne for arbejdstid inden for detail, henviser vi til Butiksoverenskomsten 2020-2023 og HKs hjemmeside.

Vedr. regler for arbejdstid inden for kontor og handel henviser vi til hhv. Funktionæroverenskomsten for handel, viden og service 2020-2023 og Industriens Funktionæroverenskomst.

Ferie og feriefridage

Ifølge ferieloven har alle ansatte har ret til 25 dages ferie hvert ferieår, dette gælder også elever.

Ferieloven siger, at "elever med uddannelsesaftale efter lov om erhvervsuddannelser har ret til betalt ferie i 25 dage i det første og andet hele ferieår, efter at ansættelsesforholdet er begyndt. Arbejdsgiveren betaler løn under ferien, i det omfang eleven ikke har optjent ret til løn under ferie eller feriegodtgørelse". 

Hvis ansættelsesforholdet er begyndt inden 1. juli i et ferieår, har eleven en tilsvarende ret til betalt ferie i 25 dage i dette ferieår.

Bemærk: Hvis ansættelsesforholdet er påbegyndt 1. juli eller senere i et ferieår, har eleven, i forbindelse med at virksomheden holder lukket under ferie i tiden mellem 1. oktober og 30. april, ret til 5 dages betalt ferie i dette ferieår.

Yderligere info om den nye ferielov kan findes på Beskæftigelsesministeriets hjemmeside og i øvrigt henvises til de faglige organisationer. 

Feriefridage er reguleret i arbejdsmarkedets overenskomster.

Elevløn, pension og Fritvalgs Lønkonto

Alle virksomheder, der uddanner elever, skal overholde den gældende overenskomsts bestemmelser om løn og ansættelses- og arbejdsvilkår m.v. for området, uanset om virksomheden har en overenskomst eller ej.

Det er således virksomhedens ansvar, at overenskomstens bestemmelser vedr. løn, pension og fritvalgs lønkonto følges.

Løn, pension & Fritvalgs Lønkonto - Detail

LØN

Alle virksomheder, der uddanner elever, skal overholde den gældende overenskomsts bestemmelser om løn og ansættelses- og arbejdsvilkår m.v. for området, uanset om virksomheden har en overenskomst eller ej.

Det er således virksomhedens ansvar, at overenskomstens bestemmelser vedr. løn, pension og fritvalgs lønkonto følges.

Butikselever aflønnes efter butiksoverenskomsten mellem HK Handel og Dansk Erhverv Arbejdsgiver - med mindre din virksomhed har en anden overenskomst.

Satser, for elever der er påbegyndt grundforløb efter den 01.08.15, gældende pr. 1. marts 2021:

1. år pr. måned: 12.132 kr. (gælder kun Ny mesterlære)
2. år pr. måned: 13.439 kr.
3. år pr. måned: 14.665 kr.

Tillæg for gennemført EUX-, HHX-, HF-, studenter- eller HTX-eksamen: 1.045 kr. pr. måned.

PENSION & FRITVALGS LØNKONTO

Ifølge Butiksoverenskomsten er der ikke pension til elever. Ifølge Butiksoverenskomsten skal elever have en fritvalgs lønkonto.

PraktikService kan ikke herudover rådgive om disse spørgsmål, men henviser til arbejdsmarkedets parter.

Løn, pension & Fritvalgs Lønkonto - Kontor, Handel og Event

LØN

Alle virksomheder, der uddanner elever, skal overholde den gældende overenskomsts bestemmelser om løn og ansættelses- og arbejdsvilkår m.v. for området, uanset om virksomheden har en overenskomst eller ej.

Det er således virksomhedens ansvar, at overenskomstens bestemmelser vedr. løn, pension og fritvalgs lønkonto følges.

Kontor-, Handels- og Eventelever aflønnes efter Funktionæroverenskomsten for Handel, Viden og Service eller Industriens Funktionæroverenskomst - med mindre der i virksomheden gælder en anden overenskomst.

Satser gældende pr. 1. marts 2021:

1. årselev pr. måned: 14.246 kr.
2. årselev pr. måned: 15.434 kr.

Tillæg for gennemført HHX-, HF-, studenter- eller HTX-eksamen: 960 kr. pr. måned.

PENSION & FRITVALGS LØNKONTO

PraktikService kan ikke rådgive vedr. pension og fritvalgs lønkonto, men henviser til arbejdsmarkedets parter!

Lønrefusion

Når eleven er på skoleophold (inkl. grundforløb som led i en uddannelsesaftale, enten praktikadgangsvej eller Ny mesterlære), kan virksomheden få refunderet elevlønnen fra AUB (Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag).

I 2020 udgør satsen for lønrefusion pr. skoleuge:

1.-årselever:   3.530 kr.
2.-årselever:   4.110 kr.

SPØRGSMÅL TIL LØNREFUSION

Har du spørgsmål til lønrefusion er du velkommen til at kontakte en af vores uddannelsessekretærer, se kontaktinfo herunder.