English

Oplæringansvarlig

Når du ansætter en elev, forpligter din virksomhed sig til at give eleven en grundig uddannelse. Herunder finder du information, kurser og tips.

Oplæringsansvarlig

Når du ansætter en elev, forpligter din virksomhed sig til at give eleven en grundig uddannelse. Din virksomhed skal udpege en uddannelsesansvarlig, der har det overordnede formelle ansvar for elevens uddannelse. Dernæst skal du også udpege den eller de oplæringsansvarlige, der skal stå for elevens daglige oplæring og vejlede og støtte eleven gennem oplæringen. De oplæringsansvarlige skal enten selv være faglærte eller have relevant erhvervserfaring som beskrevet i godkendelsesskemaet for de enkelte uddannelser. Der kan godt være flere oplæringsansvarlige om den enkelte elev.

Handel

Specifikt for oplæringsansvarlige handel, se mere her
Info om skoleophold, obligatoriske fag, valgfag, fagprøver samt praktisk info, se mere her

Kontor med speciale administration

Specifikt for oplæringsansvarlige kontor/administration, se mere her
Info om skoleophold, obligatoriske fag, valgfag, fagprøver samt praktisk info, se mere her

 

Kursus for oplæringsansvarlige

Mangler du hjælp eller sparring i forbindelse med oplæringen af elever, afholder vi på vores kursusafdeling et kursus for oplæringsansvarlige. På kurset får du kendskab til forskellige værktøjer, der kan optimere og støtte din oplæring af eleven og styrke graden af fastholdelse. I mellemtiden kan du forberede dig ved at se tips til den gode oplæring.

 

Praktikplan

Når du har ansat en elev, skal du lave en praktikplan for elevens uddannelse. Praktikplanen skal skabe rammer for elevens uddannelse, så I sikrer en god uddannelse og et godt forløb for din virksomhed og eleven. Praktikplanen skal udarbejdes, inden prøvetiden udløber.

Du kan finde praktikplaner til de forskellige uddannelser på Uddannelsesnævnets hjemmeside.

Praktikplanen bør indeholde en opsummering af uddannelsesmålene for eleven og en tidsplan for, hvornår målene skal nås. Det er en god idé også at holde evalueringssamtaler 3-4 gange årligt – den første umiddelbart inden udløbet af prøvetiden – hvor I med udgangspunkt i praktikplanen evaluerer, hvordan det er gået med at nå uddannelsesmålene, og hvor I kan aftale evt. justeringer af planen.

Vi anbefaler også at afholde en samtale i forbindelse med hvert skoleophold.

Karin Sievers

Praktikkonsulent inden for kontor og handel Telefon: 51 41 21 11 Mail: ksie@tietgen.dk

Claus Øgendahl

Praktikkonsulent inden for kontor og handel Telefon: 65 45 20 88 Mail: clog@tietgen.dk

Søren Holck Skov

Praktikkonsulent inden for detail og handel Telefon: 30 43 30 62 Mail: shsk@tietgen.dk

Christel Bjerremann

Praktikkonsulent inden for detail og event Telefon: 24 78 46 75 Mail: ciha@tietgen.dk