English

Nyt midlertidigt løntilskud til virksomheder i 2020

Nu får I som virksomhed ekstra økonomisk tilskud. Det er netop besluttet i en ny trepartsaftale mellem regeringen og arbejdsmarkedets parter.

Nyt midlertidigt løntilskud

Fra 1. maj til 31. december 2020 får du som privat arbejdsgiver automatisk et midlertidigt løntilskud for dine elever - ud over lønrefusionen fra AUB og praktikbonus fra Praktikplads-AUB. Det betyder, at du kan få dækket det meste af dine lønudgifter i resten af 2020.

Størrelsen på løntilskuddet afhænger af uddannelsesaftalen.

Du får

  • 75 % af elevlønnen for de elever, som I allerede har ansat.
  • 90 % af elevlønnen for nye ordinære uddannelsesaftaler, der starter fra 1. maj 2020.


Du får kun løntilskud for de perioder, hvor din elev er i praktik. Ved skoleophold får du fortsat automatisk lønrefusion fra AUB.

Du får automatisk udbetalt løntilskuddet

Det midlertidige løntilskud bliver udbetalt automatisk til virksomhedens NemKonto, så du skal ikke søge om det. Børne- og Undervisningsministeriet og AUB arbejder på at få ordningen i gang hurtigst muligt.

Første gang du får løntilskuddet er forventelig i september 2020. Her vil du få løntilskuddet med tilbagevirkende kraft fra 1. maj 2020.

>> LÆS MERE PÅ VIRK.DK