English

Ordblindeundervisning og FVU

Undervisning som sikre jer et fælles grundlag uanset om det handler om dansk, tal, engelsk eller it

På Tietgen har vi sammensat flere forskellige forløb til virksomheder, som har medarbejdere med behov for undervisning i FVU dansk, FVU matematik, FVU engelsk eller FVU digital (it). 

Hvad er FVU?

FVU står for forberedende voksenundervisning, og er gratis undervisning for voksen, der vil være bedre til at læse, skrive, regne, engelsk eller it. Alle vores FVU-kurser er grundlæggende kurser, hvor du får basale færdigheder inden for et område. Kurserne er gratis for medarbejderne. Samtidig kan medarbejderne søge Statens VoksenUddannelsesstøtte (SVU) for de timer, de får FVU-undervisning. Du kan læse mere om SVU her.

Få en FVU-underviser på besøg

Som virksomhed kan du få en af vores dygtige undervisere ud på din arbejdsplads for at undervise ufaglært eller kortuddannet personale. Vi har gode erfaring med at køre opkvalificeringsforløb på en række virksomheder. Her benytter virksomhederne ofte FVU som en del af den generelle kompetenceudvikling i virksomheden. Formålet er at styrke danske og udenlandske medarbejderes færdigheder i bl.a. dansk og matematik, og i sidste ende øge deres værdi for virksomheden. Samtidig hjælper det også medarbejderne til bedre at kunne indgå i det sociale liv på arbejdspladsen og deltage aktivt i samarbejdet i virksomheden. 

Interesseret? 

Er du blevet interesseret i at få en FVU-underviser på besøg i din virksomhed, kan du kontakte vores vejledere, som vil sætte processen igang hos dig.  

Bodil Møller Schmidt

Uddannelsesvejleder for FVU Telefon: 51 14 50 59 Mail: bosc@tietgen.dk

Pernille Larsen

FVU/OBU-vejledning og undervisning Telefon: 20 11 81 26 Mail: nill@tietgen.dk

Strategisk samarbejde om dansk-kurser med Rosa Danica

Vi har på Tietgen KompetenceCenter stor erfaring med at indgå strategiske samarbejde om uddannelse af medarbejdere. Bl.a. har vi et godt og udbytterigt samarbejde med gartnerivirksomheden Rosa Danica i Marslev, hvor vi lærer deres udenlandske medarbejdere dansk.

Her i videoen kan du høre afdelingsleder Rasmus Moth og to medarbejdere fortælle om deres udbytte af samarbejdet.