English

FVU-engelsk for virksomheder

FVU-engelsk er engelskundervisning for medarbejdere, der har vanskeligt ved at kommunikere på engelsk. Her kan medarbejderen blive bedre til at tale og formulere sig på engelsk.

Engelskundervisning på FVU-niveau

I fastholder dygtige medarbejdere og får en højere grad af lønsomhed, når jeres ansatte kan:

  • Tale og skrive engelsk på et grundlæggende niveau
  • Fag- og brancherelateret udtryk
  • Gå fra kurset med øget selvtillid og en styrket evne til lære nyt og omstille sig til nye opgaver

Hvem
Faglærte og ufaglærte medarbejdere med mere end 20 timer om ugen – også lærlinge og elever – som har brug for engelsk i relation til deres jobfunktion. Medarbejderne skal kunne dansk på et grundlæggende niveau.

Inden undervisningens start skal medarbejderne visiteres for at sikre at FVU er det rigtige tilbud. Samtidig giver det os viden som gør det muligt at målrette undervisningen til hver enkelt medarbejder.

Hvor
Alt efter jeres behov og hvor mange medarbejdere I kan frigive, kan undervisningen ligge hos jer eller på Tietgen. Eller måske passer kombinationen af online og fremmøde jer bedst?

Hvornår
Læg undervisningen når det er lavsæson eller på de stille dage. På den måde kan I både fastholde og opkvalificere medarbejdere, når det passer ind i jeres dagligdag. Kursuslængden tilpasses behov.

Det er muligt at tilrettelægger undervisningen som blended learning, hvor dele af undervisningen foregår online. Dvs. at medarbejderne kan gå på kursus, mens de er på arbejdspladsen eller hjemme 24/7. Det kan ikke blive mere fleksibelt.

Økonomi
Forløbet er gratis.
Når undervisningen ligger i arbejdstiden, har medarbejderen mulighed for at søge Statens voksenuddannelsesstøtte (SVU). Det svarer i 2020 til kr. 119 kr. i timen. 
Mange kompetencefonde yder derudover tilskud på fx kr. 75 i timen, når medarbejderne deltager i FVU eller ordblindeundervisning.

Kontakt os 

Har du spørgsmål om vores ordblindeundervisning eller FVU-tilbud for virksomheder er du velkommen til at tage fat i os. Vi kan også hjælpe dig med at skræddersy en FVU-løsning, som passer til din virksomheds strategi og mål. 

Bodil Møller Schmidt

Uddannelsesvejleder for FVU Telefon: 51 14 50 59 Mail: bosc@tietgen.dk

Ja tak, jeg vil gerne kontaktes ang. FVU tilbud