English

FVU-læsning* for virksomheder

Styrk din virksomheds skriftlige kommunikation både internt og eksternt gennem bedre stave-, læse- og skrivefærdigheder.

Oplev en bedre og mere bæredygtig kommunikation

Som virksomhed fastholder du dygtige medarbejdere og opnår en højere grad af lønsomhed, når dine ansatte får:

  • Et mere rigtigt dansk med et mere nuanceret ordforråd med fokus på fagudtryk fra jeres branche
  • En højere hastighed og færre fejl i fm læsning og skrivning
  • En øget fleksibilitet og selvtillid når det handler om at lære nyt eller at omstille sig til nye opgaver

Hvem
Ansatte med mere end 20 timer om ugen – også lærlinge og elever - kan deltage på FVU-læsning.
Inden undervisningens start skal medarbejderne visiteres for at sikre, at FVU er det rigtige tilbud. Samtidig giver det os viden, som gør det muligt at målrette undervisningen til hver enkelt medarbejder.

Hvor
Alt efter behov og antal kan undervisningen ligge hos din virksomhed eller hos os på Tietgen. Eller måske passer kombinationen af online og fremmøde bedst?

Hvornår
Læg undervisningen når det er lavsæson eller på de stille dage. På den måde kan I både fastholde og opkvalificere medarbejdere, når det passer ind i jeres dagligdag. Kursuslængden tilpasses behov.

Det er muligt at tilrettelægge undervisningen som blended learning, hvor dele af undervisningen foregår online. Dvs. at medarbejderne kan gå på kursus, mens de er på arbejdspladsen eller hjemme 24/7. Det kan ikke blive mere fleksibelt.

Økonomi
Forløbet er gratis.
Hvis undervisningen ligger i arbejdstiden, har medarbejderen mulighed for at søge Statens voksenuddannelsesstøtte (SVU). Det svarer i 2020 til kr. 119 kr. i timen. Mange kompetencefonde yder derudover tilskud på fx kr. 75 i timen, når medarbejderne deltager i FVU eller ordblindeundervisning.

* FVU Dansk = FVU-læsning – undervisning i læsning, stavning og skriftlig fremstilling på dansk. FVU-læsning er ikke sprogundervisning i dansk. 

Kontakt os 

Har du spørgsmål om vores ordblindeundervisning eller FVU-tilbud for virksomheder er du velkommen til at tage fat i os. Vi kan også hjælpe dig med at skræddersy en FVU-løsning, som passer til din virksomheds strategi og mål. 

Bodil Møller Schmidt

Uddannelsesvejleder for FVU Telefon: 51 14 50 59 Mail: bosc@tietgen.dk

Ja tak, jeg vil gerne kontaktes af Bodil