English

FVU-start* for virksomheder

FVU-start er mundtlig dansk for medarbejdere med dansk som andetsprog. Her kan medarbejderen blive bedre til at tale og formulere sig på dansk.

Danskkursus for medarbejdere med dansk som andetsprog

Fasthold dine dygtige medarbejdere og få en højere grad af lønsomhed

På FVU-start får kursisterne:

  • Et større ordforråd med fokus på fagudtryk fra jeres branche
  • Et mere flydende mundtlig sprog, hvor udtalen også er blevet trænet
  • En større selvtillid, som styrker den enkeltes integration i Danmark

Hvem
Ansatte, som ikke har dansk som modersmål, der arbejder mere end 20 timer om ugen – også lærlinge samt IGU-elever - kan deltage på dette kursus.
Inden undervisningens start skal medarbejderen visiteres for at sikre, at det er det rigtige tilbud om undervisning. Vi taler med medarbejderen to gange inden kursusstart: En kort indledende samtale og en efterfølgende grundig afklaringssamtale.

Hvor
Kurset tilrettelægges, så det passer ind i dine medarbejderes dagligdag. Det kan fx være i forbindelse med vejrlig eller sæsonsvingninger. Alt efter behov og antal kan undervisningen ligge hos din virksomhed eller hos os på Tietgen.

Hvornår
Det er helt op til dig og dine medarbejdere, hvornår undervisningen ligger. Vi foreslår, at du lægger ordblindeundervisningen på de stille dage eller i en evt. lavsæson. På den måde kan din virksomhed både fastholde og opkvalificere medarbejdere, når det passer ind i dagligdagen. Vi tilpasser kursuslængden efter dit behov.

Økonomi

Forløbet er gratis. Hvis undervisningen ligger i arbejdstiden, har medarbejderen mulighed for at søge Statens voksenuddannelsesstøtte (SVU). Det svarer i 2020 til kr. 119 kr. i timen. Mange kompetencefonde yder derudover tilskud på fx kr. 75 i timen, når medarbejderne deltager i FVU eller ordblindeundervisning.   

* FVU-start er undervisning af voksne med dansk som andetsprog, der har behov for at styrke deres dansk-sproglige færdigheder - herunder først og fremmest ordkendskab og ordforråd. Undervisningen foregår på dansk, og der er ikke tale om sprogundervisning.

Kontakt os 

Har du spørgsmål om vores ordblindeundervisning eller FVU-tilbud for virksomheder er du velkommen til at tage fat i os. Vi kan også hjælpe dig med at skræddersy en FVU-løsning, som passer til din virksomheds strategi og mål. 

Bodil Møller Schmidt

Uddannelsesvejleder for FVU Telefon: 51 14 50 59 Mail: bosc@tietgen.dk

Ja tak, jeg vil gerne kontaktes ang. FVU tilbud