English

Indeks Retail

Fem kurser til back office, butik, bogføring og lagerstyring

Back office, kasse- og kundebetjening, bogføring samt lagerstyring

Alle kurser er indenfor rammerne af VEU mht. deltagerforudsætninger, refusion mm. Det betyder, at det er kurser af høj kvalitet, tilpasset Indeks Retail og til en særdeles rimelig pris. De fleste af kurserne gennemføres som splitforløb/blended learning. Således, at vi sikrer vekselvirkning mellem teori og praksis samt transfer.

Det konkrete indhold af de enkelte kurser aftales nærmere efterfølgnede, så de tilpasses jeres behov, ønsker og systemer.

Back office: økonomi

KURSUS: ADMINISTRATIVE OPGAVER I INDKØBSARBEJDET - 2 dage 

Mål: Deltageren kan tilrettelægge og udføre administrative rutiner i indkøbsfunktionen fra planlægning af indkøbet, til indkøbet på lager, herunder overvåge lager- og ordresituation, modtage varer, vurdere fejlleverancer samt gennemføre reklamationssager. 

Indhold: Varemodtagelse, registrering, godkendelse af faktura, varebestilling, oprettelse/opfølgning på data som skal danne grundlag for automatisk disponering, automatisk disponering, rapportering og statistik

Back office: økonomi

It i butik

KURSUS: KASSE- OG KUNDEBETJENING - 2 dage

Mål: Deltageren kender de grundlæggende administrative rutiner i forhold til kassebetjening. Deltageren kan arbejde selvstændigt og hensigtsmæssigt med en kasseterminal, selvscanningskasse el. lign. område. Deltageren kan i forbindelse med kassebetjeningen give en situationsbestemt og god kundebetjening og kundeservice. Deltageren kan tilrettelægge arbejdet med henblik på at imødegå fysiske og/eller psykiske overbelastninger.

Indhold: POS, alle rutiner, der er ved det nye kassesystem såsom; bytte, retur, betaling, gavekort etc. Kurset gennemføres evt. som et specialtilpasset 4 timers kursus udenfor VEU-rammerne.

Indenfor VEU-rammerne er der mulighed for at lave ”brush-up” på betjeningsdelen og gøre salg og betjening mere ”relationsrettet” og koblet med fordelene som omnichannel giver. Gennemføres som splitforløb.

It i butik

Bogføring: økonomisystem

KURSUS: DAGLIG RESUSTRERING I ET ØKONOMISYSTEM - 2 dage

Mål: Deltageren kan foretage virksomhedens daglige registreringer i et økonomistyringsprogram og arbejde med finansdelen af programmet, på baggrund af kendskab til et økonomistyringsprograms indhold og muligheder. Deltageren kan foretage daglige registreringer i økonomistyringsprogrammets kassekladde samt udskrive tilhørende journaler og kontokort. Deltageren kender og kan søge på hjemmesider, der er relaterede til regnskabslove m.m., og kan således holde sig ajour med de ændringer, der sker på området.

Bogføring: økonomisystem

Bogføring: kontoplaner og rapportering

KURSUS: KONTOPLANER OG RAPPORTERINGSBEHOV - 2 dage
Mål: Efter kurset kan deltageren arbejde selvstændigt med vedligeholdelse og tilretning af kontoplaner, som assistent i en regnskabsafdeling. Deltageren kan anvende, opstille nye kontoplaner og tilrette eksisterende kontoplaner. Deltageren kan opstille og anvende en funktionsopdelt kontoplan uanset virksomhedstype, ligesom deltageren kan oprette og anvende en artsopdelt kontoplan. Deltageren kan opstille kontoplaner i forhold til virksomhedens rapporteringsbehov og organisationsplan.

Indhold: Debet/kredit, uge-, måned- og årsafslutninger, rapporteringer, vedligehold – alt i det nye system.

 

Bogføring: kontoplaner og rapportering

Lagerstyring

KURUS: ØKONOMISK STYRING AF LAGERET - 2 dage

Mål: Efter endt kursus kan deltageren arbejde med det økonomiske styring af lageret. Deltageren kan sikre en optimal kontrol og styring af indgående leverings- og prisaftaler og optimere ordre- og leveringskvantiteter. Deltageren kan styre de enkelte regnskabsmæssige elementer i processer fra tilbudsgivning, via ordreafgivelse til levering og fakturering til kunden mv.. Vedligeholde såvel købs- som salgspriser herunder diverse former for rabatter og leveringsvilkår. Deltageren kan opstille interne kontroller til sikring af korrekte leverancer og gennemføre en behovsstyring af lageret for at minimere lagerbeholdninger.

Kan med fordel kombineres med "It i butik", hvor vi giver butikkerne et godt samlet udbytte.

Lagerstyring

Kontakt

Har du spørgsmål er du velkommen til at kontakte: