English

Samarbejde

Hos Tietgen uddanner vi til arbejdsmarkedet. Vores kurser og uddannelser er en kombination af teori og praktiske eksempler fra erhvervslivet. Derfor er samarbejdet med erhvervslivet vigtigt for os.

Skal vi arbejde sammen?

På Tietgen ligger vi en ære i at tilbyde virksomhedsrettede kurser og uddannelser, der ligger sig tæt op af de tendenser og trends, der findes på arbejdsmarkedet. Derfor er et tæt samarbejde med virksomheder og erhvervsliv essentiel for os.  

Vi ser det som en af vores fornemmeste opgaver at klæde vores elever og kursister på til erhvervslivet og give dem kompetencer, der svarer til den virkelighed de skal ud og arbejde i. Derfor ser vi samarbejdet med erhvervslivet, som en af grundpillerne i vores aktiviteter, og prioriterer input og cases fra den virkelige verden højt i undervisningen. 

Samarbejde på flere niveauer

Vi har gode samarbejder med mange forskellige virksomheder, og graden af samarbejdet afhænger af samarbejdets karakter. I dag samarbejder vi bl.a. med virksomheder om:

  • Strategisk samarbejde om efteruddannelse af medarbejdere, hvor vi sammensætter et uddannelsesforløb, som er skræddersyet til at give dine medarbejdere de kompetencer, som du har brug for
  • Virksomhedsbesøg, hvor vores elever fra hhx, eud eller eux kommer på besøg hos din virksomhed
  • Gæsteforlæsere, hvor en eller flere medarbejdere fra din virksomhed besøger os på handelsgymnasiet eller på Tietgen Business 
  • Casevirksomhed, hvor din virksomhed bidrager med en problemstilling eller case, som vores elever hjælper med at løse
  • Virksomhedsforlagt undervisning, en eud- eller eux-elev arbejder hos din virksomhed i fx en uge for at få praktisk erfaring i forbindelse med sin uddannelse
  • Partnerskab (fx Adopt a Classroom), hvor vi sammen beslutter hvordan vi kan hjælpe hinanden
  • Fremtidens leder, som et talentforløb for grundforløbselever på Tietgen Business
  • Talentforløb for elever på Tietgen Business og Tietgen Handelsgymnasium

Kontakt os

Har du og din virksomhed lyst til at arbejde sammen med en af vores afdelinger eller har du spørgsmål til samarbejdet, er du velkommen til at kontakte en af vores koordinatorer på Tietgen Business, eller Tietgen Handelsgymnasium. Eller kontakte en af vores tre virksomhedskonsulenter på Tietgen KompetenceCenter: