English

Adopt a classroom

Et partnerskab mellem Tietgen Business og erhvervslivet, der skal sætte fokus på elevpladser

Bliv synlig for vores elever

Adopt a Classroom er vores forsøg på at komme tættere på erhvervslivet, og gøre målet med vores uddannelser så tydelig for eleverne som muligt. 

Partnerskabet går i al sin enkelthed ud på, at vi får lov at besøge virksomhederne og inddrage dem i undervisningen, så vores elever får konkrete cases og opgaver at arbejde med. De involverede virksomheder får mulighed for at indgå samarbejde med vores elever omkring løsning af forskellige opgaver. Det kan fx være at teste et nyt produkt eller afprøve en kampagne på vores elever. På den måde hjælper vi med at teste nogle ting for virksomheden, og vores elever får lov til at arbejde med konkrete opgaver fra den virkelige liv.

Vi vil vise erhvervslivet, hvad eleverne kan

Formålet med partnerskabet er at få skabt flere elevpladser til vores afsluttende elever, og få vist erhvervslivet, at vores eleverne kan give andre vinkler til projekter, kampagner eller produkter. 

Projektet hedder Adopt a Classroom, fordi hver virksomhed får lov at adoptere et klasseværelse. I al sin enkelthed går det ud på, at vi rydder endevæggen i det adopterede klasselokale, og opsætter en fotostat (fotovæg), som virksomheden selv bestemmer indhold og budskab på. Bygma-fotostat på Tietgen Business