English

Fremtidens Business Talent

Et talentforløb på Tietgen Business, hvor vi samarbejder med en lang række store virksomheder, som tager elever inden for detail, handel og kontor.

Vær med til at udvikle fremtidens talenter i erhvervslivet

Fremtiden Business Talent er et talentforløb, hvor målet er af få skabt en relation mellem målrettede, dygtige og ambitiøse grundforløbselever på Tietgen Business og de virksomheder, som potentielt senere kan tage dem i lære.

Hvad bidrager virksomheden med?

Som virksomhed i talentforløbet deltager man i talentdagen onsdag d. 18. september 2019, hvor virksomhederne præsenterer sig for de elever, som i forvejen er blevet udpeget af deres lærere til at deltage, og efter præsentationerne, er der mulighed for at få elever til samtale. Virksomhederne udvælger herefter den eller de elever, som de ønsker at knytte til sig, og disse elever kommer efterfølgende i en praktik af 3-5 dages varighed i virksomheden.

Praktikopholdet rundes af med en evaluering af elevens personlige kompetencer. Skolen sørger for spørgeskema og efterfølgende opfølgning med eleverne.

Udover et praktikophold vil virksomhederne også tilbyde eleverne et fritidsjob, hvis dette er foreneligt med virksomhedens drift.

Efter forløber er hverken elev eller virksomhed forpligtet på at indgå en uddannelsesaftale.

Talentforløbet for skoleåret 2019 er formelt afsluttet ved juleferien 2019.

Samarbejdsvirksomheder

Med i samarbejdet er flg. virksomheder: 

  • Matas
  • Bygma
  • Svendborg Kommune
  • OUH (lægesekretær) 
  • JYSK
  • Flying Tiger
  • Føtex
  • Bestseller

Et ambitiøst løft af eud og eux

"Med Fremtidens Business Talent vil vi give eud- og eux-uddannelserne et ambitiøst løft, når vi udvælger de dygtigste 10 procent af eleverne," siger projektleder Flemming Wazar Jørgensen. "De 10 procent mest talentfulde elever bliver allerede i løbet af den første uge af deres grundforløb udpeget og tilbudt et talentforløb, som blandt andet indebærer en række praktikophold i en virksomhed og mentorordning."

Hos Føtex i Bolbro, der i forvejen aftager en del elever fra Tietgen Business, har man også valgt at være en del af samarbejdet. I følge Mads Beck, salgschef for non-food, åbner Fremtidens Business Talent åbner op for mange spændende muligheder: "Vi får mulighed for at følge eleverne fra starten af deres uddannelse, og har længere tid til at præge dem og gøre dem klar til et lederjob efter endt uddannelse."

Apprentice Responsible fra Bestseller, Per Bomholt

Hos BESTSELLER er Apprentice Responsible Per Bomholt heller ikke i tvivl om, hvordan virksomheden kan drage nytte af den tidligere kontakt med eleverne: "Det giver os en mulighed for at spotte unge kandidater tidligere og være med til at præge dem i forhold til deres fremtidig karriere. Og så kommer eleverne også med et større kendskab til virksomheden og derved mere klar til de udfordringer, de møder hos os."